CC Antya 18.93

ethā kṛṣṇa rādhā-sane,

kailā ye āchila mane,
gopī-gaṇa anveṣite gelā
tabe rādhā sūkṣma-mati,

jāniyā sakhīra sthiti,
sakhī-madhye āsiyā mililā
Překlad slovo od slova: 
ethā — zde; kṛṣṇa — Pán Kṛṣṇa; rādhā-sane — se Śrīmatī Rādhārāṇī; kailā — provádĕl; ye — co; āchila — bylo; mane — na mysli; gopī-gaṇa — všechny gopī; anveṣite — hledat; gelā — vydaly se; tabe — tehdy; rādhā — Śrīmatī Rādhārāṇī; sūkṣma-mati — bystré inteligence; jāniyā — jelikož znala; sakhīra — gopī; sthiti — stav; sakhī-madhye — mezi přítelkynĕ; āsiyā — přišla a; mililā — přidala se.
Překlad: 
„Pán Kṛṣṇa se v nepřítomnosti ostatních gopī choval ke Śrīmatī Rādhārāṇī, jak se Mu zlíbilo. Když gopī začaly Kṛṣṇu hledat, Śrīmatī Rādhārāṇī se okamžitĕ přidala k nim, protože má velmi bystrou inteligenci a zná rozpoložení svých přítelkyň.“