CC Antya 18.26

ei-mata mahāprabhu bhramite bhramite
āiṭoṭā haite samudra dekhena ācambite
Překlad slovo od slova: 
ei-mata — takto; mahāprabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; bhramite bhramite — když bloumal; āiṭoṭā haite — z chrámu Āitoṭā; samudra — moře; dekhena — vidí; ācambite — najednou.
Překlad: 
Při toulkách u chrámu Āitoṭā Śrī Caitanya Mahāprabhu najednou spatřil moře.