CC Antya 16.120

eta kahi' gaura-prabhu bhāvāviṣṭa hañā
dui ślokera artha kare pralāpa kariyā
Překlad slovo od slova: 
eta kahi' — po tĕchto slovech; gaura-prabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; bhāva-āviṣṭa — zaplavený extatickými láskyplnými emocemi; hañā — byl; dui ślokera — tĕchto dvou veršů; artha — význam; kare — učinil; pralāpa kariyā — hovořil jako šílenec.
Překlad: 
Śrī Caitanyu Mahāprabhua po tĕchto slovech zaplavily láskyplné extatické emoce. Začal mluvit jako šílenec a vysvĕtlovat význam obou veršů.