CC Antya 11.85

prabhu nā khāile keha nā kare bhojana
prabhure se dine kāśī-miśrera nimantraṇa
Překlad slovo od slova: 
prabhu khāile — dokud Pán nezačal jíst; keha kare bhojana — nikdo nejedl; prabhure — Śrī Caitanyovi Mahāprabhuovi; se dine — toho dne; kāśī-miśrera — Kāśīho Miśry; nimantraṇa — pozvání.
Překlad: 
Nikdo z oddaných nezačal jíst prasādam, dokud nezačal jíst Pán. Toho dne však Pána pozval Kāśī Miśra.