CC Antya 1.205

bhakte kṛpā-hetu prakāśite cāha vraja-rasa
yāre karāo, sei karibe jagat tomāra vaśa
Překlad slovo od slova: 
bhakte — vůči oddaným; kṛpā-hetu — z milosti; prakāśite — ukázat; cāha — chceš; vraja-rasa — vrindávanské transcendentální nálady; yāre — kohokoliv; karāo — zmocníš; sei — on; karibe — učiní; jagat — celý svĕt; tomāra vaśa — pod Tvojí vládou.
Překlad: 
„Ze své bezpříčinné milosti vůči svým oddaným chceš popsat vrindávanské transcendentální zábavy. Každý, kdo je takto zmocnĕn, může přivést celý svĕt pod Tvůj vliv.“
Význam: 

Tato pasáž se doplňuje s výrokem kṛṣṇa-śakti vinā nahe tāra pravartana, což znamená, že bez zmocnĕní Nejvyšší Osobností Božství, Kṛṣṇou, nemůže nikdo šířit svaté jméno Pána po celém svĕtĕ (Caitanya-caritāmṛta Antya 7.11). Pod ochranou Nejvyšší Osobnosti Božství je čistý oddaný schopný kázat svaté jméno Pána tak, aby této příležitosti mohl každý využít a rozvinout tak vĕdomí Kṛṣṇy.