CC Ādi 9.22

sei dui-skandhe bahu śākhā upajila
tāra upaśākhā-gaṇe jagat chāila
Překlad slovo od slova: 
sei — tĕchto; dui-skandhe — ze dvou kmenů; bahu — mnoho; śākhā — vĕtví; upajila — vyrostlo; tāra — z nich; upaśākhā-gaṇe — menších vĕtví; jagat — celý svĕt; chāila — pokrytý.
Překlad: 
Z tĕchto dvou kmenů vyrostlo mnoho vĕtších a menších vĕtví, které pokryly celý svĕt.