CC Ādi 8.66

kāśīśvara gosāñira śiṣya —— govinda gosāñi
govindera priya-sevaka tāṅra sama nāñi
Překlad slovo od slova: 
kāśīśvara gosāñira — Kāśīśvary Gosvāmīho; śiṣya — žák; govinda — Govinda; gosāñi — duchovní mistr; govindera — Govindy; priya-sevaka — velmi důvĕrný služebník; tāṅra — jemu; sama — rovný; nāñi — není nikdo.
Překlad: 
Govinda Gosāñi, knĕz sloužící Pánu Govindovi ve Vrindávanu, byl žákem Kāśīśvary Gosvāmīho. Žádný služebník nebyl Božstvu Govindy dražší.
Význam: 

Śrīla Bhaktisiddhānta Sarasvatī Ṭhākura ve své Anubhāṣyi píše: „Kāśīśvara Gosāñi byl jedním ze současníků Śrī Caitanyi Mahāprabhua a pobýval s Pánem v Džagannáth Purí. Byl též známý jako Kāśīśvara Paṇḍita a byl žákem Īśvary Purīho a synem Vāsudevy Bhaṭṭācāryi z dynastie Kāñjilāly Kānua. Jeho příjmení bylo Caudhurī. Syn jeho sestry se jmenoval Rudra Paṇḍita a byl původním knĕzem Vallabhapuru, který leží asi jeden a půl kilometru od železniční zastávky Šrírámpur ve vesnici Čátara. Jsou tam instalována Božstva Rādhā-Govindy a Pána Śrī Caitanyi Mahāprabhua. Kāśīśvara Gosāñi byl silný muž, a tak vždy ochraňoval Pána Caitanyu před davy bĕhem Jeho návštĕv Jagannāthova chrámu. Další jeho službou bylo po kīrtanech rozdávat oddaným prasādam.

Śrīla Bhaktisiddhānta Sarasvatī Ṭhākura tento chrám ve Vallabhapuru navštívil a tehdy se o chrám staral śivaista Śrī Śivacandra Caudhurī, potomek bratra Kāśīśvary Gosāñiho. Ve Vallabhapuru bylo zavedeným zvykem každý den vařit devĕt kilo rýže, zeleniny a dalších jídel a nedaleko vesnice ležel dostatečnĕ velký pozemek patřící Božstvům, na kterém se tato rýže pĕstovala. Potomci bratra Kāśīśvary Gosāñiho však bohužel vĕtšinu pozemku prodali, čímž je nyní uctívání Božstev narušeno.

V knize Gaura-gaṇoddeśa-dīpikā (137) je uvedeno, že služebník Kṛṣṇy z Vrindávanu známý pod jménem Bhṛṅgāra sestoupil bĕhem zábav Pána Caitanyi Mahāprabhua jako Kāśīśvara Gosāñi. Když jsme žili rodinným životem, také jsme nĕkdy tento chrám ve Vallabhapuru navštĕvovali a přijímali tam polední prasādam. Božstva v tomto chrámu, Śrī Śrī Rādhā a Govinda a Gaurāṅga vigraha, jsou neobyčejnĕ půvabná. Nedaleko Vallabhapuru je také krásný Jagannāthův chrám. Občas jsme přijímali prasādam i v tomto chrámu. Tyto dva chrámy se nacházejí ve vzdálenosti jeden a půl kilometru od železniční stanice Šrírámpur nedaleko Kolkaty.