CC Ādi 7.53

āsi' nivedana kare caraṇe dhariyā
eka vastu māgoṅ, deha prasanna ha-iyā
Překlad slovo od slova: 
āsi' — když tam přišel; nivedana — pokornou žádost; kare — přednesl; caraṇe — lotosové nohy; dhariyā — poté, co chytil; eka — jednu; vastu — vĕc; māgoṅ — Tĕ žádám; deha — buď milostivý a splň mi to; prasanna — potĕšený; ha-iyā — stávající se.
Překlad: 
Brāhmaṇa okamžitĕ padl k lotosovým nohám Śrī Caitanyi Mahāprabhua a poprosil Jej, aby jeho návrh s potĕšením přijal.
Význam: 

Védský příkaz zní: tad viddhi praṇipātena paripraśnena sevayā – na vyšší autoritu se musí človĕk obracet s pokorou (Bg. 4.34). Vyšší autoritu nemůžeme vyzývat, ale velmi pokornĕ předložit svůj návrh duchovnímu mistrovi nebo duchovní autoritĕ ke schválení. Śrī Caitanya Mahāprabhu je ideálním učitelem, který učí svým osobním chováním, a všichni Jeho žáci také. Tento brāhmaṇa, očištĕný díky společnosti Śrī Caitanyi Mahāprabhua, následoval tyto zásady týkající se předkládání žádosti vyšším autoritám. Padl u lotosových nohou Śrī Caitanyi Mahāprabhua a promluvil takto.