CC Ādi 7.31-32

tāhā dekhi' mahāprabhu karena cintana
jagat ḍubāite āmi kariluṅ yatana
keha keha eḍāila, pratijñā ha-ila bhaṅga
tā-sabā ḍubāite pātiba kichu raṅga
Překlad slovo od slova: 
tāhā dekhi' — když to sledoval; mahāprabhu — Pán Śrī Caitanya Mahāprabhu; karena — činí; cintana — uvažování; jagat — celý svĕt; ḍubāite — utopit; āmi — Já; kariluṅ — snažil jsem se; yatana — pokusy; keha keha — nĕkteří z nich; eḍāila — unikli; pratijñā — slib; ha-ila — byl; bhaṅga — porušen; - -sabā — ti všichni; ḍubāite — utopit je; pātiba — vymyslím; kichu — nĕjakou; raṅga — lest.
Překlad: 
Když Pán Caitanya vidĕl, že māyāvādī a další utíkají, zamyslel se: „Chtĕl jsem, aby tato záplava lásky k Bohu zasáhla všechny, ale nĕkterým se podařilo uniknout. Musím proto vymyslet nĕjakou lest, jak utopit i je.“
Význam: 

Zde nacházíme důležitý bod. Pán Caitanya Mahāprabhu chtĕl najít způsob, jak chytit māyāvādī a další, kteří se nezajímali o hnutí pro vĕdomí Kṛṣṇy. To je jedním ze znaků ācāryi. Od ācāryi, který přichází kvůli službĕ Pánu, nelze očekávat, že se bude přizpůsobovat nĕjakému stereotypu, protože musí najít různé způsoby a prostředky, kterými se dá vĕdomí Kṛṣṇy šířit. Nĕkdy závistivci hnutí pro vĕdomí Kṛṣṇy pomlouvají, protože do rozdávání lásky k Bohu zapojuje stejnou mĕrou chlapce i dĕvčata. Tito hlupáci nevĕdí, že v zemích, jako je Evropa a Amerika, se chlapci a dĕvčata zcela volnĕ sdružují, a proto mladé lidi rozvíjející vĕdomí Kṛṣṇy kritizují. Tito darebáci by si však mĕli uvĕdomit, že nelze zničehonic zmĕnit zvyky dané společnosti. Protože jsou však tito chlapci a dĕvčata připravováni na kázání, nejsou tyto dívky obyčejné, ale jsou stejnĕ dobré jako jejich bratři, kteří káží nauku o vĕdomí Kṛṣṇy. Zamĕstnávat jak chlapce, tak i dĕvčata zcela transcendentálními činnostmi je tedy postup určený k šíření hnutí pro vĕdomí Kṛṣṇy. Tito závistiví hlupáci, kteří kritizují sdružování chlapců a dívek, se budou muset spokojit pouze se svou vlastní hloupostí, protože nejsou schopni přemýšlet o tom, jak šířit vĕdomí Kṛṣṇy přijetím různých způsobů, které jsou pro tento účel dobré. Jejich šablonovité metody nikdy šíření vĕdomí Kṛṣṇy nepomohou. To, co dĕláme, je proto milostí Pána Caitanyi Mahāprabhua dokonalé, protože právĕ On doporučil hledat způsoby, jak polapit ty, kteří se vĕdomí Kṛṣṇy vzdálili.