CC Ādi 7.20-21

sei pañca-tattva mili' pṛthivī āsiyā
pūrva-premabhāṇḍārera mudrā ughāḍiyā
pāṅce mili' luṭe prema, kare āsvādana
yata yata piye, tṛṣṇā bāḍhe anukṣaṇa
Překlad slovo od slova: 
sei — tĕchto; pañca-tattva — pĕt pravd; mili' — spojených; pṛthivī — na tuto Zemi; āsiyā — sestupující; pūrva — původní; prema-bhāṇḍārera — pokladnice transcendentální lásky; mudrā — pečeť; ughāḍiyā — otevírající; pāṅce mili' — smĕšující všech tĕchto pĕt; luṭe — drancují; prema — lásku k Bohu; kare āsvādana — chutnají; yata yata — tolik, kolik; piye — pijí; tṛṣṇā — žízeň; bāḍhe — se zvĕtšuje; anukṣaṇa — znovu a znovu.
Překlad: 
Kṛṣṇovy vlastnosti jsou pokladnicí transcendentální lásky. Přestože tato pokladnice sestoupila s Kṛṣṇou, když tu byl přítomen, byla zapečetĕná. Jakmile však přišel Śrī Caitanya Mahāprabhu se svými společníky – Pañca-tattvou, pečeť rozlomili a pokladnici vydrancovali, aby ochutnali transcendentální lásku ke Kṛṣṇovi. Čím více ji ochutnávali, tím více po ní prahli.
Význam: 

Pán Caitanya Mahāprabhu je nazýván mahā-vadānyāvatāra, protože i když je samotný Śrī Kṛṣṇa, je naklonĕn ubohým pokleslým duším ještĕ více než Pán Śrī Kṛṣṇa. Když byl Pán Śrī Kṛṣṇa osobnĕ přítomný, chtĕl, aby se Mu každý odevzdal, a slíbil, že takovou osobu dokonale ochrání. Když však na tuto Zemi přišel Śrī Caitanya Mahāprabhu se svými společníky, rozdával transcendentální lásku k Bohu bez rozlišování. Śrī Rūpa Gosvāmī proto pochopil, že Pán Caitanya není nikdo jiný než samotný Śrī Kṛṣṇa, protože nikdo jiný než Nejvyšší Osobnost Božství nemůže rozdávat důvĕrnou lásku k Nejvyšší Osobĕ.