CC Ādi 7.138

bṛhad-vastu`brahma' kahi —— `śrī-bhagavān'
ṣaḍ-vidhaiśvarya-pūrṇa, para-tattva-dhāma
Překlad slovo od slova: 
bṛhat-vastu — podstata, která je vĕtší než nejvĕtší; brahma — označovaná jako Brahman; kahi — nazýváme; śrī-bhagavān — Nejvyšší Osobnost Božství; ṣaṭ — šest; vidha — druhů; aiśvarya — majestátu; pūrṇa — plný; para-tattva — Absolutní Pravda; dhāma — zdroj.
Překlad: 
„Brahman, který je vĕtší než nejvĕtší, je Nejvyšší Osobnost Božství. V plné míře oplývá šesti druhy majestátu, a proto je zdrojem konečné pravdy a absolutního poznání.“
Význam: 

Ve Śrīmad-Bhāgavatamu je řečeno, že Absolutní Pravda je chápána ve třech stádiích realizace: jako neosobní Brahman, lokalizovaná Paramātmā a nakonec jako Nejvyšší Osobnost Božství. Neosobní Brahman a lokalizovaná Paramātmā jsou expanzemi energie Nejvyššího Pána, Osobnosti Božství, jenž v plné míře oplývá šesti vznešenými atributy: bohatstvím, slávou, silou, krásou, poznáním a odříkáním. Jelikož Osobnost Božství vlastní majestát tĕchto šesti druhů, je konečnou pravdou v absolutním poznání.