CC Ādi 6.20

advaita-rūpe kare śakti-sañcāraṇa
ataeva advaita hayena mukhya kāraṇa
Překlad slovo od slova: 
advaita-rūpe — v podobĕ Advaity Ācāryi; kare — činí; śakti-sañcāraṇa — obdaření energií; ataeva — proto; advaita — Advaita Ācārya; hayena — je; mukhya kāraṇa — původní příčina.
Překlad: 
V podobĕ Advaity obdařuje hmotné složky tvořivou energií. Proto je Advaita původní příčinou stvoření.