CC Ādi 5.89

āmi ta' jagate vasi, jagat āmāte
nā āmi jagate vasi, nā āmā jagate
Překlad slovo od slova: 
āmi — Já; ta' — jistĕ; jagate — v hmotném svĕtĕ; vasi — nacházím se; jagat — celé hmotné stvoření; āmāte — ve Mnĕ; — ne; āmi — Já; jagate — v tomto hmotném svĕtĕ; vasi — nacházím se; — ani; āmā — ve Mnĕ; jagate — hmotný svĕt.
Překlad: 
(Pán Kṛṣṇa řekl:) „Nacházím se v hmotném svĕtĕ, a ten zase spočívá ve Mnĕ. Zároveň však v hmotném svĕtĕ nejsem, ani on ve Mnĕ ve skutečnosti nespočívá.“
Význam: 

V celé existenci se nemůže odehrát nic, dokud to není umožnĕno vůlí Pána. Celé projevené stvoření tedy spočívá na Pánovĕ energii, což by nás však nemĕlo vést k závĕru, že toto hmotné stvoření je totožné s Nejvyšší Osobností Božství. I když se může na obloze vznášet mrak, neznamená to, že mrak a obloha jsou jedno a totéž. Také nelze s Nejvyšším Pánem ztotožňovat hmotnou přírodu a její kvality a výtvory. Sklon ovládat hmotnou přírodu neboli māyā nemůže být rysem Nejvyšší Osobnosti Božství. Když Nejvyšší Pán sestupuje do hmotného svĕta, udržuje si svoji transcendentální povahu neovlivnĕnou hmotnými kvalitami. Ať v duchovním, či hmotném svĕtĕ, vždy zůstává vládcem všech energií. Má vždy neznečištĕnou duchovní povahu. Pán se sice v hmotném svĕtĕ zjevuje v různých podobách, které přijímá pro svoje zábavy, a zase mizí, ale přesto zůstává původem všech vesmírných projevů.

To, že hmotný projev nemůže existovat oddĕlenĕ od Nejvyššího Pána, neznamená, že by byl Pán Viṣṇu, Nejvyšší Osobnost Božství, kvůli svému styku s hmotnou přírodou podřízen jejímu vlivu. Jeho původní podoba vĕčné blaženosti a poznání nikdy třem kvalitám hmotné přírody nepodléhá. To je zvláštní rys nepochopitelných energií Nejvyššího Pána.