CC Ādi 5.61

ataeva kṛṣṇa mūla-jagat-kāraṇa
prakṛti —— kāraṇa yaiche ajā-gala-stana
Překlad slovo od slova: 
ataeva — proto; kṛṣṇa — Pán Kṛṣṇa; mūla — původní; jagat-kāraṇa — příčina vesmírného projevu; prakṛti — hmotná příroda; kāraṇa — příčina; yaiche — přesnĕ jako; ajā-gala-stana — struky na krku kozy.
Překlad: 
Původní příčinou vesmírného projevu je tedy Pán Kṛṣṇa. Prakṛti je jako struky na krku kozy, ze kterých nelze získat žádné mléko.
Význam: 

Vnĕjší energie se skládá z pradhāny neboli prakṛti, která je dodavatelem složek, a z māyi, která je příčinnou částí, a je známá jako māyā- -śakti. Netečná hmotná příroda není skutečnou příčinou hmotného projevu, neboť veškeré složky uvádí do pohybu Kāraṇārṇavaśāyī neboli Mahā-Viṣṇu, úplná expanze Kṛṣṇy. To je důvod, proč má hmotná příroda schopnost dodávat jednotlivé složky. Uvádí se příklad železa, které samo o sobĕ nemá schopnost hřát nebo hořet, ale ve styku s ohnĕm se rozžhaví do ruda a může hřát či pálit ostatní předmĕty. Hmotná příroda je jako železo, protože bez dotyku Viṣṇua, který je přirovnán k ohni, nemůže nezávisle jednat. Pán Viṣṇu uvede k železu přirovnanou hmotnou přírodu do pohybu svým pohledem, a ta potom začne dodávat různé složky, stejnĕ jako do ruda rozžhavené železo začne pálit. Hmotná příroda se nemůže stát dodavatelkou hmotných složek nezávisle. Jasnĕji to vysvĕtluje Śrī Kapiladeva, inkarnace Boha, ve Śrīmad-Bhāgavatamu (3.28.40):

yatholmukād visphuliṅgād
dhūmād vāpi sva-sambhavāt
apy ātmatvenābhimatād
yathāgniḥ pṛthag ulmukāt

„Přestože jsou kouř, hořící dřevo a jiskry považovány dohromady za složky ohnĕ, hořící dřevo se od ohnĕ liší, stejnĕ jako se liší kouř od hořícího dřeva.“ Hmotné prvky (zemĕ, voda, oheň a tak dále) jsou jako kouř, živé bytosti jsou jako jiskry a hmotná příroda v podobĕ pradhāny je jako hořící dřevo. Všechny dohromady však přijímají energii od Nejvyšší Osobnosti Božství, a tak mohou projevit své příslušné schopnosti. Nejvyšší Osobnost Božství je jinými slovy původem všech projevů. Hmotná příroda může dodávat složky pouze tehdy, když je oživena pohledem Nejvyšší Osobnosti Božství.

Tak jako žena porodí, až když je oplodnĕna mužským semenem, hmotná příroda může dodávat hmotné prvky až poté, co na ni pohlédne Mahā- -Viṣṇu. Pradhāna proto nemůže být nezávislá na dohledu Nejvyšší Osobnosti Božství, což je potvrzeno v Bhagavad-gītĕ (9.10): mayādhyakṣeṇa prakṛtiḥ sūyate sa-carācaram. Prakṛti, souhrn hmotné energie, jedná pod dohledem Pána. Původním zdrojem hmotných prvků je Kṛṣṇa. Snahy ateistických sāṅkhyových filosofů zapomenout na Kṛṣṇu a za zdroj tĕchto prvků považovat hmotnou přírodu jsou stejnĕ marné jako snaha získat mléko z kožních výrůstků na krku kozy podobných strukům.