CC Ādi 5.60

kṛṣṇa-śaktye prakṛti haya gauṇa kāraṇa
agni-śaktye lauha yaiche karaye jāraṇa
Překlad slovo od slova: 
kṛṣṇa-śaktye — Kṛṣṇovou energií; prakṛti — hmotná příroda; haya — stává se; gauṇa — nepřímou; kāraṇa — příčinou; agni-śaktye — energií ohnĕ; lauha — železo; yaiche — stejnĕ jako; karaye — se stane; jāraṇa — mocné či rozžhavené do ruda.
Překlad: 
Tak se díky energii Pána Kṛṣṇy stává prakṛti druhotnou příčinou, tak jako se železo rozžhaví do ruda energií ohnĕ.