CC Ādi 5.15

sarvaga, ananta, vibhu —— vaikuṇṭhādi dhāma
kṛṣṇa, kṛṣṇa-avatārera tāhāñi viśrāma
Překlad slovo od slova: 
sarva-ga — všudypřítomná; ananta — neomezená; vibhu — nejvĕtší; vaikuṇṭha-ādi dhāma — všechna místa známá jako Vaikuṇṭhaloka; kṛṣṇa — Pána Śrī Kṛṣṇy; kṛṣṇa-avatārera — inkarnací Pána Kṛṣṇy; tāhāñi — tam; viśrāma — sídlo.
Překlad: 
Oblast Vaikuṇṭhy se rozprostírá všude, je neomezená a svrchovaná. Je to sídlo Pána Kṛṣṇy a Jeho inkarnací.