CC Ādi 4.99-100

prema-bhakti śikhāite āpane avatari
rādhā-bhāva-kānti dui aṅgīkāra kari'
śrī-kṛṣṇa-caitanya-rūpe kaila avatāra
ei ta' pañcama ślokera artha paracāra
Překlad slovo od slova: 
prema-bhakti — oddaná služba s láskou k Bohu; śikhāite — aby učil; āpane — osobnĕ; avatari — sestupující; rādhā-bhāva — náladu Śrīmatī Rādhārāṇī; kānti — jas; dui — dvĕ; aṅgīkāra kari' — přijímající; śrī-kṛṣṇa-caitanya — Pána Caitanyi Mahāprabhua; rūpe — v podobĕ; kaila — učinil; avatāra — inkarnaci; ei — tento; ta' — jistĕ; pañcama — pátého; ślokera — verše; artha — význam; paracāra — prohlášení.
Překlad: 
Kṛṣṇa se zjevil jako Śrī Kṛṣṇa Caitanya s náladou a barvou pleti Śrī Rādhy, aby hlásal prema-bhakti (láskyplnou oddanou službu Bohu). Tak jsem vysvĕtlil pátý verš.