CC Ādi 4.87

kṛṣṇa-vāñchā-pūrti-rūpa kare ārādhane
ataeva`rādhikā' nāma purāṇe vākhāne
Překlad slovo od slova: 
kṛṣṇa-vāñchā — touhy Pána Kṛṣṇy; pūrti-rūpa — povahy, jež skýtá naplnĕní; kare — provádí; ārādhane — uctívání; ataeva — proto; rādhikā — Śrīmatī Rādhikā; nāma — pojmenována; purāṇe — v Purāṇách; vākhāne — v popisech.
Překlad: 
Její uctívání (ārādhana) spočívá v plnĕní tužeb Pána Kṛṣṇy, a Purāṇy ji proto nazývají Rādhikā.
Význam: 

Jméno „Rādhā“ je odvozeno od slovního kořene ārādhana, což znamená „uctívání“. Osobnost, jež všechny ostatní předčí v uctívání Kṛṣṇy, tedy může být označena jako Rādhikā neboli nejlepší služebník.