CC Ādi 4.5

caturtha ślokera artha ei kaila sāra
prema-nāma pracārite ei avatāra
Překlad slovo od slova: 
caturtha — čtvrtého; ślokera — verše; artha — význam; ei — tuto; kaila — dal; sāra — podstatu; prema — láska k Bohu; nāma — svaté jméno; pracārite — šířit; ei — tato; avatāra — inkarnace.
Překlad: 
Již dříve jsem předložil podstatu významu čtvrtého verše: tento avatāra (Śrī Caitanya Mahāprabhu) sestupuje proto, aby šířil zpívání svatého jména a lásku k Bohu.