CC Ādi 4.233

hṛdaye dharaye ye caitanya-nityānanda
e-saba siddhānte sei pāibe ānanda
Překlad slovo od slova: 
hṛdaye — v srdci; dharaye — zmocní se; ye — každý, kdo; caitanya — Śrī Caitanya Mahāprabhu; nityānanda — a Pán Nityānanda; e-saba — všechny tyto; siddhānte — díky transcendentálním závĕrům; sei — takový človĕk; pāibe — dostane; ānanda — blaženost.
Překlad: 
Ten, kdo se zmocní Pána Caitanyi Mahāprabhua a Pána Nityānandy Prabhua ve svém srdci, bude při poslechu tĕchto transcendentálních závĕrů zažívat blaženost.