CC Ādi 4.208

mat-sevayā pratītaṁ te
sālokyādi-catuṣṭayam
necchanti sevayā pūrṇāḥ
kuto 'nyat kāla-viplutam
Překlad slovo od slova: 
mat — Mnĕ; sevayā — službou; pratītam — dosáhli; te — oni; sālokya-ādi — osvobození počínaje druhem sālokya; catuṣṭayam — čtyři druhy; na icchanti — netouží; sevayā — službou; pūrṇāḥ — úplné; kutaḥ — kde; anyat — jiné vĕci; kāla-viplutam — které se časem ztratí.
Překlad: 
„Moji oddaní si splnili své touhy tím, že Mi slouží, a tak nepřijímají čtyři druhy osvobození, kterých lze touto službou snadno dosáhnout. Proč by potom mĕli přijímat radosti, o které časem přijdou?“
Význam: 

Tento verš ze Śrīmad-Bhāgavatamu (9.4.67) vyslovil Pán v souvislosti s vlastnostmi Mahārāje Ambarīṣe. Splynutí s Absolutním je stejnĕ dočasné jako život v nebeském království. Obojí podléhá času, a proto není žádné z tĕchto postavení trvalé.