CC Ādi 4.195

ataeva sei sukha kṛṣṇa-sukha poṣe
ei hetu gopī-preme nāhi kāma-doṣe
Překlad slovo od slova: 
ataeva — proto; sei — toto; sukha — štĕstí; kṛṣṇa-sukha — štĕstí Pána Kṛṣṇy; poṣe — živí; ei — tento; hetu — důvod; gopī-preme — v lásce gopī; nāhi — není; kāma-doṣe — vada v podobĕ chtíče.
Překlad: 
Z toho je vidĕt, že štĕstí gopī živí radost Pána Kṛṣṇy. To je důvod, proč se v jejich lásce nenachází nedostatek v podobĕ chtíče.
Význam: 

Kṛṣṇa se rozradostní pohledem na překrásné gopī, což zase rozradostní je, a jejich mladistvé tváře a tĕla rozkvetou. Tato soutĕž neustále rostoucí krásy mezi gopīmi a Kṛṣṇou je velice choulostivá záležitost, a svĕtští moralisté se nĕkdy mylnĕ domnívají, že se jedná o ryze milostné pletky. Tyto vztahy však v žádném případĕ svĕtské nejsou, protože silná touha gopī uspokojit Kṛṣṇu prosycuje celou atmosféru čistou láskou k Bohu, bez jakékoliv poskvrny sexuálním požitkem.