CC Ādi 4.184

nijāṅgam api yā gopyo
mameti samupāsate
tābhyaḥ paraṁ na me pārtha
nigūḍha-prema-bhājanam
Překlad slovo od slova: 
nija-aṅgam — vlastní tĕlo; api — přestože; yāḥ — které; gopyaḥ — gopī; mama — Moje; iti — takto uvažující; samupāsate — zdobí; tābhyaḥ — než ony; param — vĕtší; na — není; me — ke Mnĕ; pārtha — ó Arjuno; nigūḍha-prema — hluboké lásky; bhājanam — schránky.
Překlad: 
„Ó Arjuno, nikdo ke Mnĕ nechová hlubší lásku než gopī, které považují svá tĕla za Můj majetek, a proto je udržují v čistotĕ a zdobí je.“
Význam: 

Tento verš vyslovil Pán Kṛṣṇa v Ādi Purāṇĕ.