CC Ādi 4.163

premaiva gopa-rāmāṇāṁ
kāma ity agamat prathām
ity uddhavādayo 'py etaṁ
vāñchanti bhagavat-priyāḥ
Překlad slovo od slova: 
prema — láska; eva — pouze; gopa-rāmāṇām — žen z Vradži; kāmaḥ — chtíč; iti — jako; agamat — šla k; prathām — slávĕ; iti — tak; uddhava-ādayaḥ — v čele se Śrī Uddhavou; api — dokonce; etam — toto; vāñchanti — touží; bhagavat- -priyāḥ — drazí oddaní Nejvyšší Osobnosti Božství.
Překlad: 
„Tato čistá láska gopī proslula pod jménem ,chtíč̀. Drazí oddaní Pána v čele se Śrī Uddhavou ji chtĕjí vychutnávat.“
Význam: 

Tento verš je z Bhakti-rasāmṛta-sindhu (1.2.285).