CC Ādi 4.15-16

prema-rasa-niryāsa karite āsvādana
rāga-mārga bhakti loke karite pracāraṇa
rasika-śekhara kṛṣṇa parama-karuṇa
ei dui hetu haite icchāra udgama
Překlad slovo od slova: 
prema-rasa — nálad lásky k Bohu; niryāsa — esenci; karite — činit; āsvādana — vychutnávání; rāga-mārga — cesta spontánní náklonnosti; bhakti — oddaná služba; loke — v tomto svĕtĕ; karite — činit; pracāraṇa — šíření; rasika-śekhara — nanejvýš blažený; kṛṣṇa — Pán Kṛṣṇa; parama-karuṇa — nejmilostivĕjší; ei — tyto; dui — dva; hetu — důvody; haite — z; icchāra — touhy; udgama — zrození.
Překlad: 
Pánova touha zjevit se vznikla ze dvou příčin: chtĕl vychutnat sladkou esenci nálad lásky k Bohu a také chtĕl v tomto svĕtĕ šířit oddanou službu na úrovni spontánní náklonnosti. Proto je známý jako nanejvýš blažený a ze všech nejmilostivĕjší.
Význam: 

V dobĕ, kdy se zjevil Pán Kṛṣṇa, se o zabíjení asurů neboli nevĕřících, jako byl Kaṁsa a Jarāsandha, postaral Viṣṇu přítomný v Kṛṣṇovĕ osobĕ. Toto zabíjení, které Pán Śrī Kṛṣṇa zdánlivĕ provádĕl, probíhalo jen mimochodem a bylo pro Nĕho spíše příležitostnou činností. Hlavním zámĕrem zjevení Pána Kṛṣṇy však bylo inscenovat divadelní představení svých transcendentálních zábav ve Vradžabhúmi, a tak projevit nejvyšší úroveň transcendentálních nálad ve výmĕnách lásky mezi živou bytostí a Nejvyšším Pánem. Tyto výmĕny nálad se nazývají rāga-bhakti neboli oddaná služba Pánu v transcendentální extázi. Pán Śrī Kṛṣṇa chce všechny podmínĕné duše seznámit se skutečností, že rāga-bhakti Jej přitahuje více než vidhi- -bhakti neboli usmĕrňovaná oddaná služba. Ve Védách (Taittirīya Up. 2.7) je řečeno: raso vai saḥ – Absolutní Pravda je studnicí všech druhů vzájemných výmĕn láskyplných citů. Pán je také bezpříčinnĕ milostivý a chce nás obdařit touto rāga-bhakti. Proto se zjevil prostřednictvím své vnitřní energie, aniž by k tomu byl nucen nĕjakou vnĕjší silou.