CC Ādi 4.13

ataeva viṣṇu takhana kṛṣṇera śarīre
viṣṇu-dvāre kare kṛṣṇa asura-saṁhāre
Překlad slovo od slova: 
ataeva — proto; viṣṇu — Pán Viṣṇu; takhana — tehdy; kṛṣṇera — Pána Kṛṣṇy; śarīre — v tĕle; viṣṇu-dvāre — prostřednictvím Pána Viṣṇua; kare — činí; kṛṣṇa — Pán Kṛṣṇa; asura-saṁhāre — zabíjení démonů.
Překlad: 
Tehdy je proto Pán Viṣṇu přítomný v tĕle Pána Kṛṣṇy, a Pán Kṛṣṇa zabíjí démony skrze Nĕj.