CC Ādi 4.108

rādhikāra bhāva yaiche uddhava-darśane
sei bhāve matta prabhu rahe rātri-dine
Překlad slovo od slova: 
rādhikāra — Śrīmatī Rādhārāṇī; bhāva — emoce; yaiche — tak jako; uddhava- -darśane — když vidĕla Uddhavu; sei — tomto; bhāve — ve stavu; matta — šílený; prabhu — Pán Caitanya Mahāprabhu; rahe — setrvával; rātri-dine — ve dne v noci.
Překlad: 
Stejnĕ jako Rādhikā zešílela, když spatřila Uddhavu, byl i Śrī Caitanya Mahāprabhu ve dne v noci posedlý šílenstvím z odloučení.
Význam: 

Ti, kteří vyhledali útočištĕ u lotosových nohou Śrī Caitanyi Mahāprabhua, vĕdí, že to, jak v náladĕ odloučení uctíval Nejvyššího Pána Kṛṣṇu, je skutečné uctívání Pána. Jsou-li pocity odloučení velmi silné, človĕk dosáhne úrovnĕ setkání se Śrī Kṛṣṇou.

Takzvaní oddaní, jako jsou sahajiyové, si lacinĕ představují, že se setkávají s Kṛṣṇou ve Vrindávanu. Takové představy sice mohou být užitečné, nicménĕ skutečné setkání s Kṛṣṇou je možné pouze skrze náladu odloučení, tak, jak to učil Śrī Caitanya Mahāprabhu.