CC Ādi 4.105

svarūpa-gosāñi —— prabhura ati antaraṅga
tāhāte jānena prabhura e-saba prasaṅga
Překlad slovo od slova: 
svarūpa-gosāñi — Svarūpa Dāmodara Gosāñi; prabhura — Pána Śrī Caitanyi Mahāprabhua; ati — velmi; antaraṅga — důvĕrný společník; tāhāte — díky tomu; jānena — zná; prabhura — Pána Caitanyi Mahāprabhua; e-saba — všechna tato; prasaṅga — témata.
Překlad: 
Svarūpa Dāmodara se v tĕchto tématech dobře vyzná, protože je nejdůvĕrnĕjším společníkem Pána.
Význam: 

Puruṣottama Bhaṭṭācārya, jeden z obyvatel Navadvípu, chtĕl přijmout stav odříkání ještĕ před tím, než tak učinil Pán. Opustil proto domov a odešel do Váránasí, kde od jednoho māyāvādského sannyāsīho přijal stav brahmacaryi a jméno Śrī Dāmodara Svarūpa. Krátce nato však Váránasí opustil, aniž přijal sannyās, a odešel do Níláčaly, Džagannáth Purí, kde přebýval Pán Caitanya. Tam se s Caitanyou Mahāprabhuem setkal a celý svůj život zasvĕtil Jeho službĕ. Stal se tajemníkem a stálým společníkem Pána Caitanyi. Často podnĕcoval Pánovu energii blaženosti zpíváním vhodných písní, které byly vždy velmi vítané. Jen díky milosti Svarūpy Dāmodara, který znal důvĕrný význam mise Pána Caitanyi, se mohli o skutečném Pánovĕ zámĕru dozvĕdĕt i všichni Pánovi oddaní.

Svarūpa Dāmodara je označován jako Lalita-devī neboli druhá expanze Rādhārāṇī. Verš 160 autoritativní Gaura-gaṇoddeśa-dīpiky z pera Kavi- karṇapūry však Svarūpu Dāmodara popisuje jako Viśākhu-devī, která slouží Pánu na Goloce Vṛndāvanu. Z toho lze vyvodit, že Śrī Svarūpa Dāmodara je přímá expanze Rādhārāṇī, jež Pánu pomáhá prožívat rozpoložení Śrīmatī Rādhārāṇī.