CC Ādi 3.66

sadopāsyaḥ śrīmān dhṛta-manuja-kāyaiḥ praṇayitāṁ
vahadbhir gīr-vāṇair giriśa-parameṣṭhi-prabhṛtibhiḥ
sva-bhaktebhyaḥ śuddhāṁ nija-bhajana-mudrām upadiśan
sa caitanyaḥ kiṁ me punar api dṛśor yāsyati padam
Překlad slovo od slova: 
sadā — vždy; upāsyaḥ — hodný uctívání; śrīmān — překrásný; dhṛta — kdo přijali; manuja-kāyaiḥ — lidská tĕla; praṇayitām — lásku; vahadbhiḥ — chovají; giḥ-vāṇaiḥ — polobohy; giriśa — Pán Śiva; parameṣṭhi — Pán Brahmā; prabhṛtibhiḥ — jimi vedenými; sva-bhaktebhyaḥ — svým vlastním oddaným; śuddhām — čisté; nija-bhajana — uctívání sebe; mudrām — znak; upadiśan — poučuje; saḥ — On; caitanyaḥ — Pán Caitanya; kim — co; me — mých; punaḥ — znovu; api — jistĕ; dṛśoḥ — očí; yāsyati — půjde; padam — do sídla.
Překlad: 
„Pán Śrī Caitanya Mahāprabhu je vždy nejuctívanĕjším Božstvem polobohů, včetnĕ Pána Śivy a Pána Brahmy, kteří za Ním z lásky přišli v podobĕ obyčejných lidí. Pán své oddané poučuje o čisté oddané službĕ Jemu. Budu Jej moci znovu spatřit?“
Význam: 

Tento verš je Prathama Śrī Caitanyāṣṭaka 1 ze Stava-māly Śrīly Rūpy Gosvāmīho.