CC Ādi 3.23

paritrāṇāya sādhūnāṁ
vināśāya ca duṣkṛtām
dharma-saṁsthāpanārthāya
sambhavāmi yuge yuge
Překlad slovo od slova: 
paritrāṇāya — kvůli osvobození; sādhūnām — oddaných; vināśāya — kvůli zničení; ca — a; duṣkṛtām — darebáků; dharma — náboženských zásad; saṁsthāpana-arthāya — za účelem ustanovení; sambhavāmi — zjevuji se; yuge yuge — v každém vĕku.
Překlad: 
„Zjevuji se vĕk za vĕkem, abych osvobodil zbožné, zničil bezbožné a ustanovil náboženské zásady.“
Význam: 

Verše 22 a 23 vyslovil Pán Kṛṣṇa v Bhagavad-gītĕ (4.7–8). Následující verše 24 a 25 pocházejí také z Bhagavad-gīty (3.24,21).