CC Ādi 2.99

kiśora-svarūpa kṛṣṇa svayaṁ avatārī
krīḍā kare ei chaya-rūpe viśva bhari'
Překlad slovo od slova: 
kiśora-svarūpa — jehož skutečným rysem je mládí; kṛṣṇa — Pán Kṛṣṇa; svayam — samotný; avatārī — zdroj všech inkarnací; krīḍā kare — hraje; ei — tĕchto; chaya-rūpe — v šesti podobách; viśva — vesmíry; bhari' — udržující.
Překlad: 
„Původní Pán a zdroj všech inkarnací je vĕčný mladík, Osobnost Božství Śrī Kṛṣṇa. Aby ustanovil svoji nadvládu po celém vesmíru, expanduje se v tĕchto šesti kategoriích podob.“