CC Ādi 2.82

ataeva`kṛṣṇa'-śabda āge anuvāda
̀svayaṁ-bhagavattā' piche vidheya-saṁvāda
Překlad slovo od slova: 
ataeva — proto; kṛṣṇa-śabda — slovo Kṛṣṇa; āge — nejdříve; anuvāda — podmĕt; svayam-bhagavattā — to, že je samotná Nejvyšší Osobnost Božství; piche — potom; vidheya — přísudku; saṁvāda — poselství.
Překlad: 
„Proto se nejprve objevuje slovo ,Kṛṣṇà jako podmĕt, po nĕmž následuje přísudek, který Ho popisuje jako původní Osobnost Božství.“