CC Ādi 2.66

ei ślokera arthe tumi hailā nirvacana
āra eka śuna bhāgavatera vacana
Překlad slovo od slova: 
ei — tohoto; ślokera — verše; arthe — významem; tumi — ty; hailā — stal jsi se; nirvacana — beze slov; āra — další; eka — jednu; śuna — prosím slyš; bhāgavatera — Śrīmad-Bhāgavatamu; vacana — řeč.
Překlad: 
Význam tohoto verše tĕ připravil o další argumenty. Nyní si vyslechni další verš ze Śrīmad-Bhāgavatamu.