CC Ādi 2.20

atha vā bahunaitena
kiṁ jñātena tavārjuna
viṣṭabhyāham idaṁ kṛtsnam
ekāṁśena sthito jagat
Překlad slovo od slova: 
atha — nebo; bahunā — mnoho; etena — s tímto; kim — jaký užitek; jñātena — když je známo; tava — tebou; arjuna — ó Arjuno; viṣṭabhya — prostupující; aham — Já; idam — tento; kṛtsnam — celý; eka-aṁśena — jednou částí; sthitaḥ — spočívající; jagat — vesmír.
Překlad: 
(Osobnost Božství, Śrī Kṛṣṇa, řekl:) „Co ti mám ještĕ říci? Svou jedinou úplnou částí prostupuji celým tímto vesmírným projevem.“
Význam: 

Tento verš vyslovil Śrī Kṛṣṇa, Osobnost Božství, v Bhagavad- -gītĕ (10.42), když Arjunovi popisoval své energie.