CC Ādi 17.65

mukunda-dattere kaila daṇḍa-parasāda
khaṇḍila tāhāra cittera saba avasāda
Překlad slovo od slova: 
mukunda-dattere — Mukundovi Dattovi; kaila — udĕlil; daṇḍa — trest; parasāda — požehnání; khaṇḍila — odstranilo; tāhāra — jeho; cittera — mysli; saba — veškerou; avasāda — sklíčenost.
Překlad: 
Pán Śrī Caitanya Mahāprabhu požehnal Mukundu Dattu tím, že ho potrestal, a tak z jeho mysli odstranil veškerou sklíčenost.
Význam: 

Mukundovi Dattovi bylo jednou zakázáno přijít do společnosti Śrī Caitanyi Mahāprabhua, protože se sdružoval s māyāvādskými impersonalisty. Když Pán Caitanya projevil svůj mahā-prakāś, volal jednoho po druhém všechny oddané a žehnal jim, zatímco Mukunda Datta čekal přede dveřmi. Oddaní řekli Pánovi, že venku čeká Mukunda, ale Pán odpovĕdĕl: „S Mukundou Dattou hned tak spokojený nebudu, protože mezi oddanými sice vysvĕtluje oddanou službu, ale potom jde mezi māyāvādī, aby od nich naslouchal Yoga-vāśiṣṭha-rāmāyaṇĕ, která je plná māyāvādské filosofie. Proto jsem s ním velice nespokojený.“ Mukunda Datta stál venku, a když uslyšel Pána takto mluvit, mĕl obrovskou radost, že s ním Pán bude alespoň nĕkdy v budoucnu spokojený, i když s ním nyní spokojený není. Pán však porozumĕl, že se Mukunda Datta hodlá společnosti māyāvādīch provždy vzdát, a nechal ho tedy okamžitĕ zavolat. Tak ho vysvobodil ze společnosti māyāvādīch a poskytl mu společnost čistých oddaných.