CC Ādi 17.54

eta bali' gelā prabhu karite gaṅgā-snāna
sei pāpī duḥkha bhoge, nā yāya parāṇa
Překlad slovo od slova: 
eta bali' — když to dořekl; gelā — odešel; prabhu — Pán; karite — vykonat; gaṅgā-snāna — koupel v Ganze; sei — tento; pāpī — hříšník; duḥkha — bolestmi; bhoge — trpí; — ne; yāya — odchází; parāṇa — život.
Překlad: 
Když to Pán dořekl, odešel, aby se vykoupal v Ganze. Ten hříšník si nevzal život, ale dál trpĕl.
Význam: 

Ukazuje se, že ti, kdo urazí vaiṣṇavu, neustále trpí, aniž by zemřeli. Vidĕli jsme na vlastní oči, že jeden velký vaiṣṇava-aparādhī neustále trpĕl tak, že se ani hýbat nemohl, ale přesto nezemřel.