CC Ādi 17.46

sarvāṅga beḍila kīṭe, kāṭe nirantara
asahya vedanā, duḥkhe jvalaye antara
Překlad slovo od slova: 
sarva-aṅga — po celém tĕle; beḍila — byl pokrytý; kīṭe — hmyzem; kāṭe — kousajícím; nirantara — neustále; asahya — nesnesitelná; vedanā — bolest; duḥkhe — v utrpení; jvalaye — spaluje; antara — bez ustání.
Překlad: 
Neustále pokrytý červy a hmyzem, který ho kousal po celém tĕle, trpĕl Gopāla Cāpāla nesnesitelnou bolestí. Celé jeho tĕlo spalovalo utrpení.