CC Ādi 17.295

sei nanda-suta —— ihaṅ caitanya-gosāñi
sei baladeva —— ihaṅ nityānanda bhāi
Překlad slovo od slova: 
sei nanda-suta — stejný syn Nandy Mahārāje; ihaṅ — nyní; caitanya-gosāñi — Caitanya Mahāprabhu; sei baladeva — ten samý Baladeva; ihaṅ — nyní; nityānanda bhāi — Nityānanda Prabhu, bratr Śrī Caitanyi Mahāprabhua.
Překlad: 
Ten, jenž byl dříve synem Nandy Mahārāje, je nyní Śrī Caitanya Mahāprabhu a ten, který byl dříve Kṛṣṇovým bratrem Baladevou, je nyní Nityānanda Prabhu, bratr Pána Caitanyi.