CC Ādi 17.267

e-saba pāṣaṇḍīra tabe ha-ibe nistāra
āra kona upāya nāhi, ei yukti sāra
Překlad slovo od slova: 
e-saba — všech tĕchto; pāṣaṇḍīra — démonů; tabe — potom; ha-ibe — bude; nistāra — osvobození; āra — jiná možnost; kona — nĕjaký; upāya — prostředek; nāhi — není; ei — to; yukti — úvahy; sāra — podstata.
Překlad: 
„Všichni nevĕřící darebáci na svĕtĕ mohou takto získat osvobození. Jiná možnost není. To je podstata této úvahy.“