CC Ādi 17.22

kali-kāle nāma-rūpe kṛṣṇa-avatāra
nāma haite haya sarva-jagat-nistāra
Překlad slovo od slova: 
kali-kāle — v tomto vĕku Kali; nāma-rūpe — v podobĕ svatého jména; kṛṣṇa — Pán Kṛṣṇa; avatāra — inkarnace; nāma — svatého jména; haite — z; haya — stane se; sarva — celého; jagat — svĕta; nistāra — osvobození.
Překlad: 
„V tomto vĕku Kali Pán Kṛṣṇa inkarnuje v podobĕ svého svatého jména, Hare Kṛṣṇa mahā-mantry. Pouhým zpíváním svatého jména se človĕk přímo sdružuje s Pánem. Každý, kdo to dĕlá, je zcela jistĕ osvobozen.“