CC Ādi 17.161

ataeva jarad-gava māre muni-gaṇa
veda-mantre siddha kare tāhāra jīvana
Překlad slovo od slova: 
ataeva — proto; jarad-gava — staré krávy; māre — zabíjeli; muni-gaṇa — mudrci; veda-mantre — mocí védských manter; siddha — oživili; kare — dĕlá; tāhāra — její; jīvana — život.
Překlad: 
„Velcí mudrci proto nĕkdy zabíjeli staré krávy a pronášením védských manter je v zájmu dokonalosti přivádĕli zpátky k životu.“