CC Ādi 17.159

prabhu kahe, —— vede kahe go-vadha niṣedha
ataeva hindu-mātra nā kare go-vadha
Překlad slovo od slova: 
prabhu kahe — Pán odpovĕdĕl; vede — ve Védách; kahe — je uveden; go-vadha — zabíjení krav; niṣedha — zákaz; ataeva — proto; hindu — hinduista; mātra — jakýkoliv; — ne; kare — dopustí se; go-vadha — zabití krávy.
Překlad: 
Pán svojí okamžitou odpovĕdí Kázího argument vyvrátil: „Védy zabití krávy jasnĕ zakazují. Každý hinduista se proto zabíjení krav vyhýbá, ať je to kdokoliv.“
Význam: 

Ve védských písmech jsou pro pojídače masa určité úlevy. Uvádí se, že když chce nĕkdo jíst maso, má před bohyní Kālī zabít kozu a potom sníst její maso. Pojídačům masa není dovoleno kupovat maso v obchodĕ či na jatkách. Nikde se také neschvaluje za účelem uspokojení jazyků pojídačů masa provozovat jatka. Co se týče zabíjení krav, je zcela zakázané. Je-li kráva považována za matku, jak by mohly Védy schvalovat zabíjení krav? Śrī Caitanya Mahāprabhu poukázal na chybnost Kázího výroku. V Bhagavad-gītĕ (18.44) je jasnĕ nařízeno, že se krávy mají chránit: kṛṣi-gorakṣya-vāṇijyaṁ vaiśya-karma svabhāva-jam. „Povinností vaiśyů je pĕstovat zemĕdĕlské plodiny, obchodovat a chránit krávy.“ Tvrzení, že védská písma obsahují nařízení dovolující zabíjet krávy, je tedy nepravdivé.