CC Ādi 16.75

caturtha-caraṇe cāri`bha'-kāra-prakāśa
ataeva śabdālaṅkāra anuprāsa
Překlad slovo od slova: 
caturtha-caraṇe — ve čtvrtém řádku; cāri — čtyři; bha-kāra — písmene bha; prakāśa — výskyty; ataeva — proto; śabda-alaṅkāra — ozdobné použití různých zvuků; anuprāsa — aliterace.
Překlad: 
„Ve čtvrtém řádku se čtyřikrát objevuje písmeno ,bhà. Tato aliterace je příjemným a ozdobným využitím zvuků.“