CC Ādi 16.51

prabhu kahena —— ataeva puchiye tomāre
vicāriyā guṇa-doṣa bujhāha āmāre
Překlad slovo od slova: 
prabhu kahena — Pán řekl; ataeva — proto; puchiye — žádám; tomāre — tebe; vicāriyā — po důkladném přezkoumání; guṇa — přednosti; doṣa — nedostatky; bujhāha — pouč; āmāre — Mĕ.
Překlad: 
Śrī Caitanya Mahāprabhu zaujmul pokorné postavení a řekl: „Jelikož nejsem na tvé úrovni, požádal jsem tebe, abys mĕ poučil tak, že sám vysvĕtlíš nedostatky a přednosti své básnĕ.“