CC Ādi 16.5

śata śata śiṣya saṅge sadā adhyāpana
vyākhyā śuni sarva-lokera camakita mana
Překlad slovo od slova: 
śata śata — velmi mnoho; śiṣya — žáků; saṅge — s Ním; sadā — vždy; adhyāpana — studium; vyākhyā — vysvĕtlení; śuni — když slyšeli; sarva-lokera — všech lidí; camakita — užaslé; mana — mysli.
Překlad: 
Jakmile se Pán stal učitelem, přišlo k Nĕmu velmi mnoho studentů a všichni žasli, když slyšeli Jeho způsob vysvĕtlování.