CC Ādi 14.39

vyādhi-chale jagadīśa-hiraṇya-sadane
viṣṇu-naivedya khāila ekādaśī-dine
Překlad slovo od slova: 
vyādhi-chale — pod záminkou nemoci; jagadīśa-hiraṇya — Jagadīśe a Hiraṇyi; sadane — v domĕ; viṣṇu-naivedya — jídlo obĕtované Pánu Viṣṇuovi; khāila — snĕdl; ekādaśī — Ekādaśī; dine — v den.
Překlad: 
Na Ekādaśī Pán pod záminkou nemoci požádal o nĕjaké jídlo z domu Hiraṇyi a Jagadīśe.
Význam: 

Pánovo přijímání viṣṇu-prasādam na Ekādaśī z domu Jagadīśe a Hiraṇyi zevrubnĕ popisuje šestá kapitola Ādi-khaṇḍy Caitanya- -bhāgavaty. Na Ekādaśī se Pánu Viṣṇuovi obĕtuje obvyklé prasādam; i když oddaným je doporučeno se ten den postit, Pán Viṣṇu půst držet nemusí. Jednou na Ekādaśī se v domĕ Jagadīśe a Hiraṇyi Paṇḍita pro Pána Viṣṇua připravovalo zvláštní prasādam a Pán Caitanya Mahāprabhu požádal svého otce, aby k nim zašel a požádal o viṣṇu-prasādam, protože Mu nebylo dobře. Dům Jagadīśe a Hiraṇyi Paṇḍita byl od domu Jagannātha Miśry vzdálený přes tři kilometry. Když tedy Jagannātha Miśra přišel na přání Śrī Caitanyi Mahāprabhua požádat Jagadīśe a Hiraṇyu o prasādam, trochu se divili. Jak ten chlapec vĕdĕl, že se u nich pro Pána Viṣṇua připravuje zvláštní prasādam? Okamžitĕ dospĕli k závĕru, že Nimāi musí mít nadpřirozenou mystickou moc. Jak jinak by mohl vĕdĕt, že připravují zvláštní prasādam? Okamžitĕ proto jídlo Pánu Caitanyovi Mahāprabhuovi po Jeho otci Jagannāthovi Miśrovi poslali. Nimāiovi bylo špatnĕ, ale jakmile snĕdl viṣṇu- -prasādam, uzdravil se a prasādam také rozdal mezi své kamarády.