CC Ādi 14.36

ei-mate nānā-chale aiśvarya dekhāya
bālya-bhāva prakaṭiyā paścāt lukāya
Překlad slovo od slova: 
ei mate — takto; nānā-chale — pod různými záminkami; aiśvarya — majestát; dekhāya — ukazuje; bālya-bhāva — jako dítĕ; prakaṭiyā — projevující; paścāt — potom; lukāya — se schová.
Překlad: 
Takto Pán pod různými záminkami projevil v dĕtství tolik majestátu, kolik jen bylo možné, a pozdĕji, potom, co tento majestát ukázal, se skryl.