CC Ādi 13.81

miśra kahe śacī-sthāne, —— dekhi āna rīta
jyotirmaya deha, geha lakṣmī-adhiṣṭhita
Překlad slovo od slova: 
miśra kahe — Jagannātha Miśra pravil; śacī-sthāne — v přítomnosti Śacīdevī- -māty; dekhi — vidím; āna — neobyčejné; rīta — chování; jyotir-maya — zářící; deha — tĕlo; geha — domov; lakṣmī — bohynĕ štĕstí; adhiṣṭhita — pobývající.
Překlad: 
Jagannātha Miśra řekl Śacīmātĕ: „Vidím úžasné vĕci! Tvoje tĕlo září a vypadá to, jako kdyby v mém domĕ nyní osobnĕ přebývala bohynĕ štĕstí.“