CC Ādi 13.68

lokera nistāra-hetu karena cintana
kemate e saba lokera ha-ibe tāraṇa
Překlad slovo od slova: 
lokera — všech lidí; nistāra-hetu — za účelem osvobození; karena — činí; cintana — přemýšlení; kemate — jak; e — tĕchto; saba — všech; lokera — lidí; ha- -ibe — stane se; tāraṇa — osvobození.
Překlad: 
Když vidĕl podmínky, v jakých se celý svĕt nacházel, začal vážnĕ přemýšlet o tom, jak všechny tyto lidi vysvobodit ze spárů māyi.