CC Ādi 13.18

bālya, paugaṇḍa, kaiśora, yauvana, —— cāri bheda
ataeva ādi-khaṇḍe līlā cāri bheda
Překlad slovo od slova: 
bālya — dĕtství; paugaṇḍa — rané chlapectví; kaiśora — pozdní chlapectví; yauvana — mládí; cāri — čtyři; bheda — oddíly; ataeva — proto; ādi-khaṇḍe — v první části; līlā — zábav; cāri — čtyři; bheda — oddíly.
Překlad: 
Pánovy počáteční zábavy se dĕlí na čtyři období: bālya, paugaṇḍa, kaiśora a yauvana (dĕtství, rané chlapectví, pozdní chlapectví, mládí).